Vysoké Tatry


Petrovi děkujeme za organizaci tohoto krásného výletu za hranice všedních dnů, Ivanovi pak za nevšední zážitky s Českými drahami. Ostatním budiž dík za účast a přežití.   

 

Odjezd a první den

Druhý den

Třetí den

Čtvrtý den a návrat